2% pre Baňu

  • IČO: 53387503
  • Obchodné meno: Baňa o.z.
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Sídlo: Nová 1150/5, 05311 Smižany
  • IBAN: SK5509000000005176597819

Nižšie nájdeš návody ako postupovať v prípade že si zamestnanec, SZČO alebo firma. Ak si nevieš dať rady kontaktuj nás a poradíme ako na to.

Zamestnanci

Najprv do 15. februára požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Potom vyplň tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

Do 31. marca 2022 doruč obe tlačivá na daňový úrad podľa tvojho bydliska.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

Nezisková organizácia vydá  Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Fyzická osoba - živnostník

Ak podávaš daňové priznanie sám, vyplň na strane 12 – XII. ODDIEL  všetky kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. 

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

Nezisková organizácia vydá  Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Toto pošli účtovníkovi:

Dobrý deň, chcem poukázať 2% z dane tejto organizácii:

IČO: 53387503
Obchodné meno: Baňa o.z.
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Nová 1150/5, 05311 Smižany
IBAN: SK5509000000005176597819

Právnická osoba - firma

Vyplň v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka uplynie 31. marca a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Toto pošli účtovníkovi:

Dobrý deň, chcem poukázať 2% z dane tejto organizácii:

IČO: 53387503
Obchodné meno: Baňa o.z.
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Nová 1150/5, 05311 Smižany
IBAN: SK5509000000005176597819